Naše tenisové desatero

1.) Platným hráčem/hráčkou tenisového klubu se stává ten, kdo odevzdá přihlášku a uhradí následné vyúčtování, které bude vyhotoveno.

2.) Vyúčtování za tréninky se vždy hradí na běžný účet tenisové školy nejpozději do 1 týdne od obdržení vyúčtování. Dle domluvy možná i platba v hotovosti.

3.) Vyúčtování se vždy vytváří a hradí na 1 měsíc dopředu nebo formou zakoupených kreditů, které se odečítají po každém tréninku. Alternativní formou úhrady za tréninky je platba po každém tréninku.

4.) Pevný pravidelný termín lze zařídit pouze v případě pevné přihlášky na celou sezóny dopředu a hrazení vyúčtování lekcí na 1 měsíc dopředu. Ostatní formy úhrady si vždy s trenérem domlouvají následující lekci s dostatečným časovým předstihem. 

5.) Pronájem kurtu – Rezervace i platby za pronájem kurtu se provádí na účet tenisové školy. Do vyúčtování je tedy uvedena celková cena za trenérské služby i pronájem kurtu. Ceník za pronájem kurtu naleznete na webových stránkách provozovatele BB aréna Štěrboholy.

6.) Náhrady – V případě zrušení hodiny je potřeba kontaktovat trenéra nejpozději den předem do 19 h. V takovém případě je uznána náhrada a hodinu lze nahradit kdykoliv po domluvě s trenérem. Pokud by ale hodina byla zrušena déle anebo v den tréninku, má trenér právo hodinu nenahrazovat z důvodu obsazené kapacity. 

7.) Uplatnění náhrad do dalšího vyúčtování nebo velký počet náhrad – Pokud má hráč určitý počet náhrad, NELZE náhrady uplatnit jako platbu za další měsíc tréninků. K náhradám slouží náhradní termíny, které vždy trenér vypíše dopředu. Pokud by došlo k velkému počtu náhrad, je to vždy na domluvě šéftrenéra s daným hráčem, jak se tato situace vyřeší. Nemělo by ale dojít k tomu, že díky časté absenci hráče bude blokována pravidelná hodina, která by se často rušila.

8.) Vrácení peněz za tréninky – V případě zakoupení více lekcí najednou lze částku stornovat a vrátit na účet klienta z důvodu nespokojenosti pouze v průběhu 1. lekce. Pokud 1. lekce proběhne v pořádku a klient si domluví 2. termín, již nelze peníze vrátit. Jediným důvodem může být dlouhodobá nemoc, ke které je třeba doložit lékařskou zprávu.

9.) Kázeň – Hráči jsou povinni dodržovat kázeň a dbát pokyny trenéra. Pokud by hráč jakýmkoliv způsobem hrubě narušoval trénink, trenér má právo hráče z tréninku vykázat bez možnosti náhrady.

10.) *snažíme se o co nejvíce osobní a příjemný přístup. Tyto body chrání obě strany při případném nedorozumění, ale v případě jakéhokoliv problému se vždy šéftrenér snaží situaci vyřešit v prospěch obou stran, tudíž pevně věříme ve férovou a přátelskou spolupráci pro obě strany.

Budeme se těšit na vzájemnou spolupráci!

Naše tenisové desatero

1.) Platným hráčem/hráčkou tenisového klubu se stává ten, kdo odevzdá přihlášku a uhradí následné vyúčtování, které bude vyhotoveno.

2.) Vyúčtování za tréninky se vždy hradí na běžný účet tenisové školy nejpozději do 1 týdne od obdržení vyúčtování. Dle domluvy možná i platba v hotovosti.

3.) Vyúčtování se vždy vytváří a hradí na 1 měsíc dopředu nebo formou zakoupených kreditů, které se odečítají po každém tréninku. Alternativní formou úhrady za tréninky je platba po každém tréninku.

4.) Pevný pravidelný termín lze zařídit pouze v případě pevné přihlášky na celou sezóny dopředu a hrazení vyúčtování lekcí na 1 měsíc dopředu. Ostatní formy úhrady si vždy s trenérem domlouvají následující lekci s dostatečným časovým předstihem. 

5.) Pronájem kurtu – Rezervace i platby za pronájem kurtu se provádí na účet tenisové školy. Do vyúčtování je tedy uvedena celková cena za trenérské služby i pronájem kurtu. Ceník za pronájem kurtu naleznete na webových stránkách provozovatele BB aréna Štěrboholy.

6.) Náhrady – V případě zrušení hodiny je potřeba kontaktovat trenéra nejpozději den předem do 19 h. V takovém případě je uznána náhrada a hodinu lze nahradit kdykoliv po domluvě s trenérem. Pokud by ale hodina byla zrušena déle anebo v den tréninku, má trenér právo hodinu nenahrazovat z důvodu obsazené kapacity. 

7.) Uplatnění náhrad do dalšího vyúčtování nebo velký počet náhrad – Pokud má hráč určitý počet náhrad, NELZE náhrady uplatnit jako platbu za další měsíc tréninků. K náhradám slouží náhradní termíny, které vždy trenér vypíše dopředu. Pokud by došlo k velkému počtu náhrad, je to vždy na domluvě šéftrenéra s daným hráčem, jak se tato situace vyřeší. Nemělo by ale dojít k tomu, že díky časté absenci hráče bude blokována pravidelná hodina, která by se často rušila.

8.) Vrácení peněz za tréninky – V případě zakoupení více lekcí najednou lze částku stornovat a vrátit na účet klienta z důvodu nespokojenosti pouze v průběhu 1. lekce. Pokud 1. lekce proběhne v pořádku a klient si domluví 2. termín, již nelze peníze vrátit. Jediným důvodem může být dlouhodobá nemoc, ke které je třeba doložit lékařskou zprávu.

9.) Kázeň – Hráči jsou povinni dodržovat kázeň a dbát pokyny trenéra. Pokud by hráč jakýmkoliv způsobem hrubě narušoval trénink, trenér má právo hráče z tréninku vykázat bez možnosti náhrady.

10.) *snažíme se o co nejvíce osobní a příjemný přístup. Tyto body chrání obě strany při případném nedorozumění, ale v případě jakéhokoliv problému se vždy šéftrenér snaží situaci vyřešit v prospěch obou stran, tudíž pevně věříme ve férovou a přátelskou spolupráci pro obě strany.

Budeme se těšit na vzájemnou spolupráci!